En klubaften

Klubben har åbent hver tirsdag og også torsdag i lige uger. Jeg har her prøvet at lave en kort beskrivelse af, hvad der sker på sådan en aften.

Tirsdage:
De første medlemmer ankommer til klubben ca. kl. 19.30, hvor de låser op tænder for lyset og sætter den første kande kaffe over.

Derefter kommer medlemmerne hen over den næste halve times tid, og samtalen går lystigt om alt mellem himmel og jord (som regel også togdrift).

Når man har hilst på hinanden og fået de sidste nyheder, begynder man arbejdet på det projekt, som man er i gang med.

Der er altid nogen, som er i gang med at bygge på anlægget. Det kan være skinnelægning, strøm af forskellig slags, signaler, dekorere eller noget helt andet. Der vil som oftest være et par stykker, som går sammen om et projekt, så man kan give hinanden gode ideer og lære af hinanden, samtidig med at anlægget udvikler sig.

Når klokken nærmer sig halv ni, så er der samling i den lille opholdsstue, hvor det er muligt at købe kaffe, te eller sodavand og lidt sødt til små priser.
Det tager som regel ca. en halv time at drikke kaffen, og her bliver der igen bliver snakket om løst og fast, eller læst i nogle af de mange togblade som vi har. Det er også her formanden ca. hver anden måned kalder til et uformelt medlemsmøde, hvor de lidt større ting tages op, det være sig sporplaner, større indkøb, ture eller planlægning af en julefrokost.
Når kaffen er drukket, går man tilbage til ”arbejdet”, mens de som skal tidligt op begynder at sive hjemad, mens de mest hårdføre hænger i til klokken ca. 22.30, hvor sidste mand lukker og slukker

Torsdage:
Hver anden torsdag mødes de ”hårde byggere”.
Et par medlemmer syntes ikke rigtigt de nåede nok på en almindelig klubaften og de begyndte derfor at mødes torsdag i lige uger fra kl. ca. 16 til kl. ca. 22.30. Disse dage bestræbes der på at være lidt mere koncentreret om bygning og lidt mindre snak, men uden at det går ud over den hyggen, der altid skal være i klubben.